Magento extension Ceneo.pl | ORBA by orba

MageCloud partnered with orba to offer Ceneo.pl | ORBA in your MageCloud panel for our simple 1-click installation option. To install this extension - create your account with MageCloud and launch a new Magento store. It takes only 3 minutes.

orba always provides support for customers who have installed Ceneo.pl | ORBA Magento module. Feel free to leave a review for the company and the extension so we can offer you better products and services in the future.

You may want to check other orba Magento extensions available at MageCloud and even get extensions from hundreds of other Magento developers using our marketplace.

The extension integrates your store with Ceneo.pl platform.

Compatible with Magento 1.x

Ceneo.pl | ORBA

The extension allows you to map your simple product attributes with core Ceneo.pl ones and assign your products to Ceneo.pl categories using mass actions or by simply editing products one by one. After that, it gives you the URLs to a dynamically genearted XML files (one for each store view), which you can add to your Ceneo.pl accounts.
Documentation is not available right now. Please, check the screenshots instead.

Warning: Our extension adds new product attribute "ceneo_category_id" to your Magento. If you want to uninstall our extension, you have to remove this attribute manually! Editing products in admin panel will stop working if you uninstall the extension without removing this attribute. We are sorry for the inconvenience but unfortunatelly it couldn't be performed automatically.Moduł ten pozwala zmapować atrybuty Twoich produktów z głównymi atrybutami z Ceneo.pl oraz przypisać Twoje produkty do konkretnych kategorii z Ceneo.pl, używając masowych akcji lub po prostu edytując produkty jeden po drugim. Następnie, daje Ci adresy URL do dynamicznie generowanych plików XML (jeden dla każdego store view), które możesz dodać do swoich kont w Ceneo.pl.
Dokumentacja na razie jest niedostępna. Tymczasem, pomocne moga okazać się zrzuty ekranów.

Uwaga: Nasz moduł dodaje do Twojego Magento nowy atrybut produktu "ceneo_category_id". Jeżeli chcesz odinstalować nasz moduł, musisz usunąć ten atrybut ręcznie! Edycja produktów w panelu